Klubmodul henter siden
Generalforsamling CISV Midtjylland
Vejledning
1. Er det første gang du tilmelder dig? Så skal du oprette en profil her  Opret profil
2. Ellers skal du logge ind for at tilmelde dig.


Grundet situationen med Covid-19 har bestyrelsen i CISV Midtjylland valgt at udskyde vores generalforsamling til 21-03-2021 (kl 15:00). Dette valg er truffet på baggrund af reglementer sendt ud af DUF, der gør det muligt for bestyrelsen at udskyde generalforsamlingen, der under almindelige omstændigheder skulle have været afholdt senest 1/2-2021. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før datoen for generalforsamlingen (senest d. 13. februar 2021). Forslag modtages på mail: midtjylland@dk.cisv.org.

Den endelige dagsorden for dagen udsendes senest 3 uger før.

Deltag i mødet på din computer eller din mobilapp

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzMTRmNGItZmNkMC00YjIzLWFkYzEtMDg3ODgyZjUwY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efef3c5e-ceae-4b8c-ac53-fc3b9834cd37%22%2c%22Oid%22%3a%2289a4d121-8992-4e23-bec8-4162131a09e9%22%7d 

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
20.03.2021
Tidspunkt
21.03.2021 kl. 15.00 - 21.03.2021 kl. 16.00
Sted
Online
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'