Klubmodul henter siden
Interchange-ansøgningsformular
Tilmeldingsfrist er overskredet

Du ansøger i denne formular om deltagelse i Interchange i din lokalforening.

Du kan på cisv.dk under Ledige pladser se, hvilke konkrete camps, din egen lokalforening udbyder.

Det er vigtigt, inden du går videre med ansøgningen, at du tjekker, at det er dig selv, der er logget ind og ikke et andet familiemedlem. Det er også vigtigt, at du har en af dine forældre/værger med til at udfylde ansøgningen.

Vær opmærksom på, at ansøgere ofte har mulighed for at ansøge om deltagelse i to typer programmer. Undtaget er børn, der fylder:

  • 11 år i 2022, og som kun kan ansøge om Børneby
  • 13 år i 2022, og som kun kan ansøge om Youth Meeting.

Det er muligt for børn født i 2007-2008 at ansøge om deltagelse på Interchange eller Step Up.

Endelig skal du være opmærksom på, at ansøgningsskemaet slutter med et felt til øvrige bemærkninger, hvor du er meget velkommen til at fortælle mere om dig selv og dine interesser.

VIGTIG INFORMATION OM ANSØGNING OG VILKÅR FOR DELTAGELSE

INTERCHANGE FOR 14-15-ÅRIGE
På en Interchange udvikler du en dybdegående forståelse for en anden kultur. Du udvikler dine holdninger og færdigheder gennem aktiviteter i grupper, og fordi du er i værtsfamilie kommer du til at indarbejde disse erfaringer i hverdagen med din Interchange-partners familie.
En Interchange er en mellemting mellem en privat 1:1-udveksling og en camp. Deltagerne matches to og to – en fra hvert af de to Interchange-lande. Det er vigtigt, at du som deltager er nysgerrig og vil tage et ansvar for, hvordan jeres fællesskab udvikler sig. Det er også vigtigt, at du udviser vilje og evne til at integrere dig i en anden familie – og at du er villig til at bruge fagter og tegnsprog, hvis du, din Interchange-partner og familien ikke kommunikerer ligetil på engelsk.
Interchangen er todelt og kan være kort – typisk to uger i hvert land – eller lang – typisk tre-fire uger med et halvt års mellemrum. I løbet af de to perioder hvert sted er der flere gennemgående aktiviteter – fx:
- national night
- minicamp, hvor alle deltagerne mødes 2-3 dage
- family weekend
- besøg i værtsfamilien af dine ledere
- ekskursioner.

ALDER

Ansøgere til Interchange for 14-15-årige, som afholdes i CISV-sæsonen 2022 (til og med januarprogrammer i 2023), skal være født i 2007-2008.

TIDSPUNKT

Interchanges aftales konkret mellem de deltagende lande og lokalforeninger.

INFORMATIONSMØDE

Lokalforeningerne afholder normalt et informationsmøde, hvor der typisk informeres om deltagelse i camps og andre CISV-aktiviteter. 
Her informerer CISVs lokalforeninger om deltagelse i Youth Meeting og andre CISV-aktiviteter, og der vil ofte være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet på CISV-aktiviteter og hvilke oplevelser, det giver.
Kontakt din lokalforening for yderligere oplysninger - se cisv.dk/organisation/lokalforeninger

FORDELING AF PLADSER PÅ DE FORSKELLIGE AKTIVITETER:

Til Interchange sammensættes delegationen af drenge, piger og en leder – og evt. en juniorleder mellem 18 og 21 år. Det tilstræbes, at antallet af drenge og piger er det samme i de to deltagerlande.
Nogle gange har vi for mange ansøgere til antallet af pladser. Derfor har vi valgt at fordele pladserne efter følgende principper:
  1. Ansøgningsskemaet skal være afleveret til tiden, og ansøgers familie skal være medlem af CISV
  2. Der tilstræbes en balance af nye CISVere og erfarne CISVere
  3. Dit og din families aktivitetsniveau i CISV tidligere år vil indgå i vurderingen - medmindre der er tale om en førstegangsfamilie i foreningen
  4. Lodtrækning kan komme på tale, hvis der er for mange ansøgere.

Delegationen sammensættes af din lokalforening. Din lokalforening kan oplyse om deres konkrete tilbagemelding. 

FORBEREDELSE

For at kunne deltage i Interchange er der er en del forarbejde både for deltagerne - men også for forældrene.
CISV forventer, at deltagerne deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes typisk 5-6 møder - heraf mindst to gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens Interchange-kontaktperson.
Deltagere og leder skal lære hinanden godt at kende og evt. forberede en planlagt aktivitet for hele Campen, der udfolder et CISV-emne – fx Human Rights, Diversity, Sustainable Development eller Conflict and resolution.
Mange Interchange-delegationer har et weekendophold / en overnatning sammen med lederne for bedre at lære hinanden at kende. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere. Ofte er det i forbindelse med et planlagt delegationsmøde hos en / alle deltagere.
Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend og en evalueringsweekend for alle Interchange-delegationer, som er obligatoriske at deltage i. Her får deltagere og leder en lille forsmag på Interchange-livets dagsrytme og aktiviteter. I 2022 er det ICUW d. 25. - 27. marts i Roskilde Lokalforening. Evalueringsweekenden er d. 16.-18. september 2022 i Hareskov-Værløse Lokalforening.

PRIS

Interchange koster mellem 3400 kr. (kort) og 3900 kr. (lang) – se nærmere specificering på cisv.dk/vaerktoejer/officielle-dokumenter/fee-struktur
Prisen inkluderer kost, logi og en verdensomspændende CISV-forsikring. Hertil kommer rejseudgifter (tog/fly), lommepenge og lægeundersøgelse. Det er den enkelte delegations forældregruppe, som står for at arrangere rejse og billetter til campen. CISV forventer, at I rejser med Key Travel-billetter.
Endelig skal din familie være medlem af CISV Danmark, og hver deltager må påregne et beløb til fx transport til de indledende planlægningsmøder o.l. Forældregruppen deler alle lederens udgifter.
BEMÆRK: Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.
CISV tegner IKKE afbestillingsforsikring for deltagerne.

BEKRÆFTELSE PÅ PLADSEN:

Du bekræfter pladsen ved at svare på den mail, du modtager med svar på din ansøgning. Deri står også instruktioner vedr. indbetaling af deltagergebyret.
Beløbet vil ikke blive betalt tilbage, hvis du alligevel ikke har lyst til at gennemføre aktiviteten – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.
Hvis du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du give besked, så hurtigt som muligt til kontaktpersonen i din lokalforening. Måske er der andre, som gerne vil have pladsen.

DORIS ALLEN STØTTEFORENING

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Den Danske Doris Allen Støtteforening.

FRIVILLIG ORGANISATION

CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISVs arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en camp, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp. CISV er noget, vi giver til hinanden!
Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV-opgaver. Det kan fx være at
  • være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Step Up (camp for 14-15 årige)
  • være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/camp
  • deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde - evt. som tilknyttet ressourceperson.

HVORNÅR SKAL ANSØGNINGEN VÆRE FREMME

Der er ansøgningsfrist d. 31-12-21, hvorefter din lokalforening hurtigst muligt giver ansøgerne besked om optagelse/afslag.

GENERELLE BETINGELSER FOR DELTAGELSE I ET CISV-PROGRAM

I forbindelse med din ansøgning skal du bekræfte, at du har gennemlæst CISV Danmarks generelle betingelser for deltagelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

/CISV Danmark

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
31.12.2021
Tidspunkt
01.01.2022 kl. 12.00 - 31.01.2023 kl. 10.00
Sted
CISV Danmark
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'