Klubmodul henter siden
Børneby-ansøgningsformular
Tilmeldingsfrist er overskredet

Du ansøger i denne formular om deltagelse i en Børneby i din lokalforening.
Du kan på cisv.dk under Ledige pladser se, hvilke konkrete camps, din egen lokalforening udbyder.

BEMÆRK at ansøgningsfristen for alle lokalforeninger bortset fra CISV Fyn & Sydjylland er d. 31. december 2021. For CISV Fyn & Sydjylland er ansøgningsfristen d. 10. januar 2022.
Ansøgninger til andre lokalforeninger end CISV Fyn & Sydjylland, der er indsendt efter fristen d. 31. december 2021 betragtes som for sent ansøgte, og vil derfor først blive taget i betragtning, hvis der er ledige pladser efter fordeling af rettidige ansøgere. 

BEMÆRK også, at alle lokalforeninger øst for Storebælt planlægger en ansøgerweekend, som er obligatorisk at deltage i. Kontakt din lokalforening for at høre nærmere om tid og sted. 

Det er vigtigt, inden du går videre med ansøgningen, at du tjekker, at det er dig selv, der er logget ind og ikke et andet familiemedlem. Det er også vigtigt, at du har en af dine forældre/værger med til at udfylde ansøgningen.

Vær opmærksom på, at ansøgere ofte har mulighed for at ansøge om deltagelse i to typer programmer. Undtaget er børn, der fylder:

  • 11 år i 2022, og som kun kan ansøge om Børneby
  • 13 år i 2022, og som kun kan ansøge om Youth Meeting.

Endelig skal du være opmærksom på, at ansøgningsskemaet slutter med et felt til øvrige bemærkninger, hvor du er meget velkommen til at fortælle mere om dig selv og dine interesser.

Det er muligt for børn født i 2010 at ansøge om dispensation for alderskravet om at fylde 11 år i 2022 pga. aflysninger af alle Børnebyer i 2021.

Børn født i 2010, der fylder 12 år i 2022 vil dog kun komme i betragtning, hvis der ikke er nok ansøgere fra 2011, og der er kun et begrænset antal pladser til rådighed for årgang 2010.
Med andre ord: ansøgere, der IKKE kræver dispensation, prioriteres.

VIGTIG INFORMATION OM ANSØGNING OG VILKÅR FOR DELTAGELSE

ALDER

Ansøgere til Børneby for 11-årige, som afholdes i CISV-sæsonen 2022 (til og med januarprogrammer i 2023), skal være født i 2011.

TIDSPUNKT

Børnebyer bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. Bemærk at datoerne for camps kan ændre sig. De bliver først bekræftet, når vi modtager PreCamp 1, som kommer senest 1. marts for sommerbyer og 1. september for vinterbyer. Sker der datoændringer, får ansøgere m.fl. information herom.

INFORMATIONSMØDE

Lokalforeningerne afholder normalt et informationsmøde, hvor der typisk informeres om deltagelse i camps og andre CISV-aktiviteter.
Her informerer CISVs lokalforeninger om deltagelse i Børneby og andre CISV-aktiviteter, og der vil ofte være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet på CISV-aktiviteter og hvilke oplevelser, det giver.
Kontakt din lokalforening for yderligere oplysninger - se cisv.dk/organisation/lokalforeninger

FORDELING AF PLADSER PÅ DE FORSKELLIGE AKTIVITETER:

Til Børnebyer sammensættes delegationen af 4 deltagere (2 drenge og 2 piger) og en leder.
Nogle gange har vi for mange ansøgere til antallet af pladser. Derfor har vi valgt at fordele pladserne efter følgende principper:
  1. Ansøgningsskemaet skal være afleveret til tiden, og ansøger skal være medlem af CISV
  2. Der tilstræbes en balance af nye CISVere og erfarne CISVere
  3. Dit og din families aktivitetsniveau i CISV tidligere år vil indgå i vurderingen
  4. Lodtrækning kan komme på tale, hvis der er for mange ansøgere.
Delegationen sammensættes af din lokalforening. Nogle lokalforeninger afholder en weekend for ansøgere, hvorefter alle ansøgere får besked om resultatet. Din lokalforening kan oplyse om deres konkrete tilbagemelding. Hvis der har været for mange ansøgere til et program, forsøger CISV så vidt muligt at få alle interesserede børn med på en Børneby – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien er medlemmer.

FORBEREDELSE

For at kunne deltage i en børneby er der er en del forarbejde både for børnene - men også for forældrene.
CISV forventer, at børnene deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes ca. 6-8 møder - heraf mindst to gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens børneby-kontaktperson.
Børn og leder skal lære hinanden godt at kende og forberede forskellige ting, der kræves til en børneby: underholdning/aktiviteter til en nationaldag og en nationalmappe, som præsenterer delegationen og Danmark. Nationalmappen skal produceres i 90 eksemplarer, hvorfor der er behov for at forældrene bidrager med en del praktisk hjælp til både denne opgave, men også andre ting. Vi anbefaler også, at børnene i løbet af foråret har et weekendophold/en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende og forberede sig til børnebyen. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere.
Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend for alle Børneby-delegationer, som er obligatorisk at deltage i. Her får deltagere og leder en lille forsmag på Børneby-livets dagsrytme og aktiviteter. I 2022 er det UWBB Øst d. 22.-24. april i Storstrøm Lokalforening eller UWBB Vest d. 29. april - 1. maj i Aalborg-Nordjylland Lokalforening.

PRIS

Børneby koster mellem 6500 kr. og 14900 kr. – se nærmere specificering på cisv.dk/vaerktoejer/officielle-dokumenter/fee-struktur
CISV Danmark arrangerer, hvordan rejsen til og fra Børnebyer skal foregå, og det er også CISV Danmark, der indkøber fly- og togbilletter. Deltagerne indbetaler til en rejsepulje, hvor igennem der sker en udligning af rejseudgifterne, således at de oversøiske destinationer bliver lidt billigere, mens de korte bliver lidt dyrere. Beløbet, der indbetales til rejsepuljen, dækker kost, logi, omkostninger til dansk og international administration, en verdensomspændende CISV-forsikring, andelen af lederens rejseomkostninger samt et bidrag til Den Danske Doris Allen Støtteforening – se nedenfor. Forældregruppen deler alle lederens øvrige udgifter. Endelig skal din familie være medlem af CISV Danmark, og hver deltager må påregne et beløb til lommepenge, materialer til brug på campen o.l.
BEMÆRK: Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.
CISV tegner IKKE afbestillingsforsikring for deltagerne.

ØNSKE OM DESTINATION

Oplevelsen i en CISV camp er den samme, uanset hvor i verden man er.
På ansøgningsskemaet skal I afkrydse, hvilken øvre økonomisk grænse I sætter. Man kan kun afgrænse opefter. Man er altså ikke garanteret at komme til en bestemt destination ved den økonomiske tilkendegivelse. Men vi tager hensyn til dem, der har økonomiske begrænsninger. Hvis din lokalforening får for mange/ikke får ansøgere nok til deres programmer, koordineres delegationer og destinationer med de øvrige lokalforeningers. 

BEKRÆFTELSE PÅ PLADSEN:

Du bekræfter pladsen ved at svare på den mail, du modtager med svar på din ansøgning. Deri står også instruktioner vedr. indbetaling af deltagergebyret.
Beløbet vil ikke blive betalt tilbage, hvis du alligevel ikke har lyst til at gennemføre aktiviteten – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.
Hvis du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du give besked, så hurtigt som muligt til kontaktpersonen i din lokalforening. Måske er der andre, som gerne vil have pladsen.

DORIS ALLEN STØTTEFORENING

Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Den Danske Doris Allen Støtteforening.

FRIVILLIG ORGANISATION

CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISVs arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en camp, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp. CISV er noget, vi giver til hinanden!
Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV-opgaver. Det kan fx være at
  • være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Step Up (camp for 14-15 årige)
  • være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/camp
  • deltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde – evt. som tilknyttet ressourceperson.

HVORNÅR SKAL ANSØGNINGEN VÆRE FREMME

Der er ansøgningsfrist d. 31-12-21, hvorefter din lokalforening hurtigst muligt giver ansøgerne besked om optagelse/afslag.

GENERELLE BETINGELSER FOR DELTAGELSE I ET CISV-PROGRAM

I forbindelse med din ansøgning skal du bekræfte, at du har gennemlæst CISV Danmarks generelle betingelser for deltagelse.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning!

/CISV Danmark

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
01.04.2022
Tidspunkt
01.01.2022 kl. 12.00 - 31.01.2023 kl. 10.00
Sted
CISV Danmark
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'