Klubmodul henter siden
Step Up-ansøgningsformular
Tilmeldingsfrist er overskredet
Du ansøger i denne formular om deltagelse i&ampnbspen Step Up i din lokalforening.

Du kan på cisv.dk under Ledige pladser se, hvilke konkrete camps, din egen lokalforening udbyder.
BEMÆRK at ansøgningsfristen for alle lokalforeninger bortset fra CISV Fyn &ampSydjylland er d. 31. december 2021. For CISV Fyn &ampSydjylland er ansøgningsfristen d. 10. januar 2022.
Ansøgninger til andre lokalforeninger end CISV Fyn &ampSydjylland, der er indsendt efter fristen d. 31. december 2021 betragtes som for sent ansøgte, og vil derfor først blive taget i betragtning, hvis der er ledige pladser efter fordeling af rettidige ansøgere.  
Det er vigtigt, inden du går videre med ansøgningen, at du tjekker, at det er dig selv, der er logget ind og ikke et andet familiemedlem. Det er også vigtigt, at du har en af dine forældre/værger med til at udfylde ansøgningen.
Vær opmærksom på, at ansøgere ofte har mulighed for at ansøge om deltagelse i to typer programmer. Undtaget er børn, der fylder:
11 år i 2022, og som kun kan ansøge om Børneby13 år i 2022, og som kun kan ansøge om Youth Meeting.Endelig skal du være opmærksom på, at ansøgningsskemaet slutter med et felt til øvrige bemærkninger, hvor du er meget velkommen til at fortælle mere om dig selv og dine interesser.
Det er muligt for børn født efter 1. september 2006 at ansøge om dispensation for alderskravet om at fylde 15 år i 2022 pga. aflysninger af alle Step Ups i 2021.
Børn født i perioden 1. september - 31. december 2006 vil dog kun komme i betragtning, hvis der ikke er nok ansøgere født i 2007, og der er kun et begrænset antal pladser til rådighed for årgang 2006.
Med andre ord: ansøgere, der IKKE kræver dispensation, prioriteres.
VIGTIG INFORMATION OM ANSØGNING OG VILKÅR FOR DELTAGELSE
STEP UP FOR 14 ELLER 15-ÅRIGE
Temaet på campen er ofte relateret til aktuelle politiske spørgsmål eller andre emner, som spiller en central rolle i verden omkring os. Det er op til dig og de andre deltagere på campen at beslutte, hvordan I vil udvikle temaet. Det er vigtigt, at du som deltager er nysgerrig og vil tage et ansvar for, hvordan campen udvikler sig.

Under campen har deltagerne et medansvar for at at planlægge og gennemføre aktiviteter i samarbejde med ledere og en stab, som støtter jer efter behov, og som også gennemfører aktiviteterne sammen med jer. Ved at arbejde med et tema og tage ansvar for campen, lærer du at udvikle din egen selvforståelse og lederevner.
ALDER
Ansøgere til Step Up camps for 14-årige, som afholdes i CISV-sæsonen 2022 (til og med januarprogrammer i 2023), skal være født i 2008.
Ansøgere til Step Up camps for 15-årige, som afholdes i CISV-sæsonen 2022 (til og med januarprogrammer i 2023), skal være født i 2007.
TIDSPUNKT
Step Up camps bliver typisk afholdt i det enkelte værtslands sommerferie. Nogle lande i Europa har først ferie i slutningen af juli / august måned, mens lande på den sydlige halvkugle oftest afholder camps i december/januar måned.
Bemærk at datoerne for camps kan ændre sig. De bliver først bekræftet, når vi modtager PreCamp 1 (som kommer senest 1. marts / 1. september for sommer-/vintercamps). Sker der datoændringer får ansøgere m.fl. information herom.

INFORMATIONSMØDE

Lokalforeningerne afholder normalt et informationsmøde, hvor der typisk informeres om deltagelse i camps og andre CISV-aktiviteter.
Her informerer CISVs lokalforeninger om deltagelse i Step Up og andre CISV-aktiviteter, og der vil ofte være tidligere deltagere til stede, der fortæller om livet på CISV-aktiviteter og hvilke oplevelser, det giver.
Kontakt din lokalforening for yderligere oplysninger – se cisv.dk/organisation/lokalforeninger

FORDELING AF PLADSER PÅ DE FORSKELLIGE AKTIVITETER:
Til Step Up camps sammensættes delegationen af 4 deltagere (2 drenge og 2 piger) og en leder.

Nogle gange har vi for mange ansøgere til antallet af pladser. Derfor har vi valgt at fordele pladserne efter følgende principper:

Ansøgningsskemaet skal være afleveret til tiden, og ansøger skal være medlem af CISVDer tilstræbes en balance af nye CISVere og erfarne CISVereDit og din families aktivitetsniveau i CISV tidligere år vil indgå i vurderingenLodtrækning kan komme på tale, hvis der er for mange ansøgere.

Delegationen sammensættes af din lokalforening. Din lokalforening kan oplyse om deres konkrete tilbagemelding. Hvis der har været for mange ansøgere til et program, forsøger CISV så vidt muligt at få alle interesserede børn med på en Step Up – evt. via en anden lokalforening end der, hvor familien er medlemmer.

FORBEREDELSE

For at kunne deltage i en Step Up er der er en del forarbejde både for deltagerne - men også for forældrene.
CISV forventer, at deltagerne deltager i alle aktiviteterne. Der afholdes ca. 6-8 møder - heraf mindst to gange med deltagelse af forældre og Lokalforeningens Step Up-kontaktperson.
Deltagere og leder skal lære hinanden godt at kende og evt. forberede en planlagt aktivitet for hele Campen, der udfolder et CISV-emne – fx Human Rights, Diversity, Sustainable Development eller Conflict and resolution.
Mange Step Up delegationer har et weekendophold/en overnatning sammen med lederen for bedre at lære hinanden at kende og forberede sig til aktiviteten. Denne weekend er det forældrene, som er ansvarlig for at arrangere. Ofte er det i forbindelse med et planlagt delegationsmøde hos en/alle deltagere.

Endelig arrangerer CISV en uddannelsesweekend og en evalueringsweekend for alle Step Up-delegationer, som er obligatoriske at deltage i. Her får deltagere og leder en lille forsmag på Step Up-livets dagsrytme og aktiviteter. I 2022 er det UWX d. 18. - 20. marts i Vestsjælland Lokalforening. Evalueringsweekenden er d. 16.-18. september 2022 i Hareskov-Værløse Lokalforening.
PRIS
Step Up koster 4600 kr. – se evt.&nbspcisv.dk/vaerktoejer/officielle-dokumenter/fee-struktur. Prisen inkluderer kost, logi og en verdensomspændende CISV-forsikring. Hertil kommer rejseudgifter (tog/fly), lommepenge og lægeundersøgelse. Det er den enkelte delegations forældregruppe, som står for at arrangere rejse og billetter til campen. CISV forventer, at I rejser med Key Travel-billetter.
Endelig skal din familie være medlem af CISV Danmark, og hver deltager må påregne et beløb til fx transport til de indledende planlægningsmøder o.l. Forældregruppen deler alle lederens udgifter.
BEMÆRK: Hvis en deltager springer fra en delegation, refunderes det indbetalte beløb ikke – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.

CISV tegner IKKE afbestillingsforsikring for deltagerne.

ØNSKE OM DESTINATION
Oplevelsen i en CISV camp er den samme, uanset hvor i verden man er.
På ansøgningsskemaet skal I afkrydse, hvilken øvre økonomisk grænse I sætter. Man kan kun afgrænse opefter. Man er altså ikke garanteret at komme til en bestemt destination ved den økonomiske tilkendegivelse. Men vi tager hensyn til dem, der har økonomiske begrænsninger. Hvis din lokalforening får for mange/ikke får ansøgere nok til deres programmer, koordineres delegationer og destinationer med de øvrige lokalforeningers.

BEKRÆFTELSE PÅ PLADSEN:
Du bekræfter pladsen ved at svare på den mail, du modtager med svar på din ansøgning. Deri står også instruktioner vedr. indbetaling af deltagergebyret.
Beløbet vil ikke blive betalt tilbage, hvis du alligevel ikke har lyst til at gennemføre aktiviteten – se i øvrigt CISV Danmarks generelle betingelser.
Hvis du ikke ønsker den tilbudte plads, skal du give besked, så hurtigt som muligt til kontaktpersonen i din lokalforening. Måske er der andre, som gerne vil have pladsen.
DORIS ALLEN STØTTEFORENING
Der er mulighed for at søge økonomisk støtte fra Den Danske Doris Allen Støtteforening.
FRIVILLIG ORGANISATION
CISV er en frivillig organisation, som er baseret på frivillig hjælp fra alle vores medlemmer i alle aldre. Alder er ingen hindring for at deltage i CISVs arbejde! Når I sender jeres barn ud, står der frivillige og tager imod i den anden ende, og når vi i CISV Danmark afholder en camp, har vi tilsvarende brug for jeres hjælp. CISV er noget, vi giver til hinanden!
Udover deltagelse i forarbejdet inden børnene rejser – forventes det af jer som forældre, at I hjælper med andre CISV-opgaver. Det kan fx være at
være værtsfamilie for sommerens deltagere, når der er en regional børneby eller Youth Meeting (camp for 12-13 årige) være køkkenstab eller praktisk hjælper før, under og efter en uddannelsesweekend/campdeltage i lokalforeningens bestyrelsesarbejde - evt. som tilknyttet ressourceperson.
HVORNÅR SKAL ANSØGNINGEN VÆRE FREMME
Der er ansøgningsfrist d. 31-12-21, hvorefter din lokalforening hurtigst muligt giver ansøgerne besked om optagelse/afslag.
GENERELLE BETINGELSER FOR DELTAGELSE I ET CISV-PROGRAM
I forbindelse med din ansøgning skal du bekræfte, at du har gennemlæst CISV Danmarks generelle betingelser&ampnbspfor deltagelse.
Vi glæder os til at modtage din ansøgning!
/CISV Danmark
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
01.04.2022
Tidspunkt
01.01.2022 kl. 12.00 - 31.01.2023 kl. 10.00
Sted
CISV Danmark
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'