Tilmeldte
2
Navn Bemærkning Antal indkvarterede børn Ekstra (dags) indkvartering - hvis ankomst FØR 3/7
Majse Jarlov 2 (hvis du ikke har plads til 4) Ikke valgt
Stine Guttesen 4 (rarest for 11-årige i delegationerne) Ikke valgt