Klubmodul henter siden
Generalforsamling CISV Midtjylland


Grundet situationen med Covid-19 har bestyrelsen i CISV Midtjylland valgt at udskyde vores generalforsamling til 21-03-2021 (kl 15:00). Dette valg er truffet på baggrund af reglementer sendt ud af DUF, der gør det muligt for bestyrelsen at udskyde generalforsamlingen, der under almindelige omstændigheder skulle have været afholdt senest 1/2-2021. 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 5 uger før datoen for generalforsamlingen (senest d. 13. februar 2021). Forslag modtages på mail: midtjylland@dk.cisv.org.

Den endelige dagsorden for dagen udsendes senest 3 uger før.

Deltag i mødet på din computer eller din mobilapp

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OGEzMTRmNGItZmNkMC00YjIzLWFkYzEtMDg3ODgyZjUwY2Jh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22efef3c5e-ceae-4b8c-ac53-fc3b9834cd37%22%2c%22Oid%22%3a%2289a4d121-8992-4e23-bec8-4162131a09e9%22%7d 

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
20.03.2021
Tidspunkt
21.03.2021 kl. 15.00 - 21.03.2021 kl. 16.00
Sted
Online
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'