Klubmodul henter siden
Generalforsamling Fyn & Sydjylland
Efter et usædvanligt foreningsår, vil vi gerne invitere til ordinær generalforsamling i CISV Fyn & Sydjylland.

Det afholdes Torsdag d. 25. februar 2021. klokken 17.00

Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsen aflægger beretning om det forløbne år
3. Bestyrelsen fremlægger regnskab for det forløbne regnskabsår
4. Bestyrelsen forelægger forslag til budget for det kommende regnskabsår
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter jf. ڍ i de eksisterende vedtægter
7. Valg af to revisorer
8. Evt.

Generalforsamlingen afholdes på på Sct. Knuds Gymnasium. Grundet situationen vedrørende COVID-19 ved vi endnu ikke, om det bliver på udearealerne eller på læreværelset. Vi arbejder også på en løsning, hvor man kan deltage virtuelt. Der vil blive meldt mere ud, når vi nærmer os dagen.

Man bedes tilmelde sig via medlemsystemet, så vi kan planlægge arrangementet i henhold til de gældende corona restriktioner.

Hvis man ønsker at stille op til bestyrelsen, kan man melde sit kandidatur på fynogsydjylland@dk.cisv.org eller stille op på dagen. Alle medlemmer er velkomne til at stille op.

Forslag, som af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde mindst en uge før generalforsamlingen.
Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
25.02.2021
Tidspunkt
25.02.2021 kl. 17.00 - 25.02.2021 kl. 20.00
Sted
Sct. Knuds Gymnasium
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'