Klubmodul henter siden
Generalforsamling Nordsjælland

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nordsjælland lokalforening 25. februar kl. 19.00.

CISV Nordsjælland indkalder til den årlige generalforsamling.

Grundet Covid-19 situationen, bliver generalforsamlingen i år en online begivenhed, Meld jer til her, så vil I modtage et link til begivenheden.

Dagsorden Ordinær Generalforsamling torsdag, d. 25. februar 2021 kl. 19.00

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsen orienterer om lokalforeningens arbejde i 2020 og planerne for 2021
4. Bestyrelsen fremlægger regnskab for 2020
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg til bestyrelsen herunder også suppleanter – alle er velkomne. Vi har brug for flere bestyrelsesmedlemmer i vores lokalforening (både juniorer og medlemmer over 18 år). Vi har ingen forventning om at nye bestyrelsesmedlemmer påtager sig ansvarsområder i bestyrelsesarbejdet. Alle får således mulighed for stille og roligt at kommer ind i arbejdet og se om det er noget for dem. Jo flere vi er, jo lettere er det at blive ved med at være en aktiv lokalforening.

Hvis du vil høre mere om at være juniorer i vores bestyrelse er du velkommen til at kontkate Ellen Sommer ellen.star,jari@gmail.com / tlf. 60516715

På valg er: Bolette Bjerregaard, Pia Lykkíng, Kim Bendixen, Sarah Bröking, Jakob Eckmann Andersen, Alberte Lorenz ZImsen Lisbeth Bendixen træder ud af bestyrelsen.

7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt

Behandling af indkomne forslag: sendes til formanden Søren Løland senest 14 dage før generalforsamlingen på: soeren@loeland.dk

Tilmeldte
Tilmeldingsfrist
25.02.2021
Tidspunkt
25.02.2021 kl. 19.00 - 25.02.2021 kl. 22.00
Sted
Online
Pris
0,00 kr.
Du har efterfølgende mulighed for selv at rette din tilmelding eller afmelde dig, under 'Mine tilmeldinger'